Mieszadła typ WIR

///Mieszadła typ WIR
Mieszadła typ WIR 2018-01-31T22:13:25+00:00

Opis produktu

Zatapialne mieszadła WIR, o zwartej budowie, przeznaczone są do mieszania cieczy czystych i zanieczyszczonych. Szczególnie nadają się do ścieków komunalnych i przemysłowych. Używane są w celu uniknięcia sedymentacji, rozdzielania warstw, wytworzenia ruchu cieczy w zbiornikach wzmożenia przebiegu procesów technologicznych, homogenizacji osadów ściekowych.

ZASTOSOWANIE

– oczyszczalnie ścieków
– zlewnie nieczystości
– gospodarka rolna
– przemysł spożywczy

ZALETY

– zwarta budowa
– łatwy montaż i demontaż
– układ zabezpieczeń

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA