Pompy krzywkowe typ RJ i RJM

///Pompy krzywkowe typ RJ i RJM
Pompy krzywkowe typ RJ i RJM 2018-02-03T12:35:50+00:00

Opis produktu

Jednoosiowe pompy rotacyjne RJ i RJM przeznaczone są do przetłaczania cieczy bardzo lepkich i gęstych, których temperatura nie przekracza 353K (80OC). Elementem roboczym jest obrotowy organ w kształcie elipsy, współpracujący z wahaczem oddzielającym część wlotową od wylotowej korpusu pompy. Pompy powinny pracować z napływem.

ZASTOSOWANIE

– w cukrowniach do transportu cukrzycy, melasy i rozcieńczonego błota defakosaturacyjnego
– w przetwórniach owocowych, gorzelniach i browarach
– do transportu przecierów owocowych, soków itp.
– w wytwórniach chemicznych do transportu smarów, olejów, mydła, kleju.

ZALETY

– zastosowanie tam, gdzie pompy wirnikowe zawodzą
– do transportu cieczy z zawiesinami włóknistymi
– małe zużycie energii

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA