Pompy wirowe poziome typ PTK

///Pompy wirowe poziome typ PTK
Pompy wirowe poziome typ PTK 2018-02-03T13:14:41+00:00

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

– gospodarka wodno – ściekowa
– przemysł
– budownictwo
– cukrownie
– gospodarka morska
– rolnictwo

 

ZALETY

– wysoka sprawność
– smarowanie olejowe łożysk
– łatwy montaż i demontaż

Przewidywany obszar zastosowania pompy.

 

Pompy wirowe typu PTK przeznaczone sądo przetłaczania mas papierniczych o koncentracji do 8% b. s. (wagowy udział masy bezwzględnej suchej) i temperaturze do 343K (70°C).

Pompy typu PTK mogąpracowaćtylko z napływem.

Pompy typu PTK sądostarczane w dwóch wykonaniach.

Wykonanie A – dla mas papierniczych o koncentracji od 5 do 8% b. s.

Pompa z wirnikiem pomocniczym. Dla zapewnienia swobodnego dopływu masy papierniczej

pompa powinna byćbezpośrednio połączona ze zbiornikiem napływowym względnie poprzez reduktor.

Wykonanie B – dla mas papierniczych o koncentracji poniżej 5% b. s. Pompa bez wirnika pomocniczego. Pompa powinna byćbezpośrednio połączona ze zbiornikiem.

Dobór pompy do odbiegających od standardowych warunków pracy (ze zwróceniem szczególnej

uwagi na własności pompowanej cieczy: gęstość, lepkość, zawartośći koncentracja cząstek silnie ścierających, oddziaływanie chemiczne, itp.) należy uzgodnićz producentem.

Opis pompy lub zespołu pompowego.

 

Pompy wirowe typu PTK wykonane sąw układzie stojanowym – poziomym.

Przewieszony wirnik jest budowy otwartej o łopatkach zakrzywionych przestrzenie.

Korpus pompy jest spiralny i połączony poprzez przełęcz z uniwersalnym stojanem łożyskowym.

Króciec wlotowy usytuowany jest poziomo, wylotowy pionowo w górę. Wkładka korpusu osadzona jest w korpusie pompy przesuwnie. Umożliwia to regulacjęluzu pomiędzy wkładkąkorpusu a wirnikiem. Korpus pompy i króciec wlotowy posiadająotwory rewizyjne dla usuwania zanieczyszczeńlub kontroli wirników bez demontażu pompy.

W najniższym punkcie korpusu pompy znajduje sięotwór spustowy. Wał prowadzony jest w dwóch łożyskach tocznych osadzonych w stojanie łożyskowym. Siła osiowa przenoszona jest przez łożysko od strony sprzęgła. W dławnicy wał osłonięty jest tulejąochronną. Dławnica uszczelniona jest sznurem. Po uzgodnieniu z klientem można zastosowaćuszczelnienie mechaniczne. Pompa sprzężona jest z silnikiem elektrycznym za pomocąsprzęgła sprężystego palcowego.