Pompy wirowe typu Z2K-B

///Pompy wirowe typu Z2K-B
Pompy wirowe typu Z2K-B 2018-02-03T13:09:17+00:00

Opis produktu

Przeznaczone są do przetłaczania cieczy zanieczyszczonych i gęstych.
Mogą one również być zastosowane do transportu mas papierniczych o stężeniu do 3% b. s. (wagowy udział masy bezwzględnie suchej), jak również cieczy lepkich do 10 E przy temperaturze 333K (60).

Dopuszczalna temperatura przetłaczania cieczy wynosi 353K (80C). Pompy typu Z2K-B stosowane są wszędzie tam, gdzie pompy w wirnikami wielołopatkowymi zawodzą z powodu zatykania się kanałów międzyłopatkowych.

W szczególności znajdują one zastosowanie:
– w budownictwie do odwadniania,
– w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do transportu zacierów, płynnych mieszanin itp. cieczy,
– w stacjach kanalizacyjnych do przetłaczania ścieków i fekalii,
– w przemyśle celulozowym i papierniczym do transportu mas papierniczych,
– do przetłaczania cieczy z zawiesinami włóknistymi.

Zanieczyszczenia w postaci ciał stałych nie silnie ścierających mogą stanowić maksymalnie 1/4 objętości przetłaczanej cieczy (mieszaniny).
Dopuszczalna średnica ziarna zanieczyszczeń stałych zależna jest od wielkości pompy oraz od szerokości i średnicy zewnętrznej wirnika (patrz tabela 1).
W przypadku przetłaczania cieczy (mieszaniny) zawierającej ciała stałe, miękkie dopuszcza się średnicę ziarna wg 3 kolumny w tabeli 1 niezależnie od średnicy wirnika.

ZASTOSOWANIE

– W budownictwie do odwadniania
– w cukrowniach, gorzelniach, browarach itp. do transportu zacierów, płynnych mieszanin itp. cieczy
– w stacjach kanalizacyjnych do przetłaczania ścieków i fekalii
– w przemyśle celulozowym i papierniczym do transportu mas papierniczych
– do przetłaczania cieczy z zawiesinami włóknistymi