Pompy przemysłowe

//Pompy przemysłowe

przemysł spożywczy,
przemysł rafineryjny,
gospodarka olejami i smarami,
załadunek i rozładunek zbiorników,
cukrownie do transportu cukrzycy, melasy i rozcieńczonego błota defakosaturacyjnego,
przetwórnie owocowych, gorzelniach i browarach,
transport przecierów owocowych, soków itp.,
wytwórnie chemicznych do transportu smarów, olejów, mydła, kleju.