Pompy wirowe

//Pompy wirowe

budownictwo i kopalnie
cukrownie
browary
gorzelnie
przemysł celulozowy i papierniczy
stacje kanalizacyjne do przetłaczania ścieków i fekalii